مرکزفروش میلگرد اردبیل وبناب3-04533638901
بورس آهن آلات محمود اردبیلی(پخش مستقیم میلگرداردبیل،بناب ،میانه )
قالب وبلاگ
نويسندگان

قیمت تیرآهن اهواز قیمت بنگاه۲۶/۱/۹۱

تیرآهن ۱۴                             ۱۷۵۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۶                                 ۲۲۲۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۸                                 ۲۶۹۵۰۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۳:۳۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد امیرکبیردرب کارخانه۲۶/۱/۹۱

میلگرد۱۲.۱۴.۱۶.۱۸                ۱۳۷۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن ذوب آهن تحوبل انبار اصفهان26/1/91

تیرآهن14                          1835000ریال

تیرآهن16                           2235000ریال

تیرآهن18                            2740000ریال

تیرآهن20                            3750000ریال

تیرآهن22                             4390000ریال

تیرآهن24                             5140000ریال

تیرآهن27                             6130000ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد ذوب آهن درب کارخانه۲۶/۱/۹۱

میلگرد۱۶                      ۱۳۷۵۰ریال

میلگرد۱۸و۲۰                 ۱۳۶۵۰ریال

میلگرد۲۲                      ۱۳۶۵۰ ریال

میلگرد۲۵                        ۱۳۵۵۰ریال                     

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ٢:۳٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد روس تحویل بندر انزلی26/1/91

میلگرد6.5 فوق کششی800گیلویی             12400ریال           

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ٢:۱۱ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد نرمال اردبیل درب کارخانه۲۶/۱/۹۱

 

میلگرد۱۰                               ۶متر به بالا  ۱۲۵۵۰ریال

میلگرد۱۶                             ۳تا۷متر۱۰۸۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ٢:٠۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه26/1/91

  میلگرد8                                14550ریال

میلگرد10                                  14000ریال

میلگرد12                                 13950ریال

میلگرد14                                13900ریال

میلگرد16                                  13850ریال

میلگرد18و20                           13750ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱:٤٤ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه26/1/91

میلگرد10             13600ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه26/1/91

میلگرد 22-8 بجز20                 13950ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی درجنوب کشور26/1/91    16100ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در تهران26/1/91              15600ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل26/1/91               15300ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت محصولات مفتولی26/1/91

سیم مفتول۱.۵                      ۱۴4۰۰ریال

سیم مفتول۲.۵                      ۱۴3۰۰ریال

اسید شور۲.۵                       ۱۴5۰۰ریال

سیم گالوانیزه۲.۵                   ۱۷۰۰۰ریال

شبکه مش۵*۵                     ۱69۰۰ریال

شبکه مش۸*۸                       ۱۶4۰۰ریال

رابیتس۴۵۰گرم                        109۰۰ریال

رابیتس۷۰۰گرم                        159۰۰ریال

رابیتس۸۰۰گرم                        ۱۸1۰۰ریال

رابیتس۹۰۰گرم                       ۱۹4۰۰ریال

رابیتس۱۰۰۰گرم                       ۲۰90۰ریال

 

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱:۳٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد البرزدرب کارخانه26/1/91

میلگرد10                       13550ریال

میلگرد12و14و16              13500ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن آریان فولاد درب کارخانه۲۶/۱/۹۱

 

تیرآهن۱۶              ۱۸۹۵۰۰۰ریال

تیراهن                 ۲۸۲۵۰۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ٩:۳۱ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه26/1/91

میلگرد10                     13800ریال

میلگرد12و14                 13750ریال

میلگرد16و18و20           13700ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ] [ ۸:٥٩ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه24/1/91

میلگرد18-8                  13950ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت محصولات مفتولی24/1/91

سیم مفتول۱.۵                      ۱۴4۰۰ریال

سیم مفتول۲.۵                      ۱۴3۰۰ریال

اسید شور۲.۵                       ۱۴5۰۰ریال

سیم گالوانیزه۲.۵                   ۱۷۰۰۰ریال

شبکه مش۵*۵                     ۱69۰۰ریال

شبکه مش۸*۸                       ۱۶4۰۰ریال

رابیتس۴۵۰گرم                        109۰۰ریال

رابیتس۷۰۰گرم                        159۰۰ریال

رابیتس۸۰۰گرم                        ۱۸1۰۰ریال

رابیتس۹۰۰گرم                       ۱۹4۰۰ریال

رابیتس۱۰۰۰گرم                       ۲۰90۰ریال

 

[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور24/1/91              16100ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در تهران24/1/91              15600ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل24/1/91             15300ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن آریان فولاد درب کارخانه24/1/91

تیرآهن16                   1895000ریال

تیرآهن18                2825000ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ٩:٠٢ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه24/1/91

میلگرد10                     13700ریال

میلگرد12و14                    13650ریال

میلگرد16و18و20               13600ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٤ ] [ ۸:٥٠ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
  1. میلگرد 6.5روس مخصوص کشش  12400ریال  2تنی  بندر انزلی
  2. میلگرد چینی مخصوص کشش 12450ریال     550کیلویی  بندرامام
[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ٤:٤٠ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن ذوب آهن۲۳/۱/۹۱

تیرآهن۱۴                                     ۱۷۳۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۶                                     ۲۱۹۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۸                                     ۲۸۰۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۰                                      ۳۷۷۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۲                                       ۴۳۷۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۴                                        ۵۱۸۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۷                                             ۶۲۲۵۰۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۳:٢۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه23/1/91

میلگرد8حسن رود                    14550ریال

میلگرد 10 حسن رود                 14000ریال

میلگرد12حسن رود                   ۱3950ریال

میلگرد14حسن رود                   ۱390۰ریال

میلگرد16حسن رود                 13850ریال

میلگرد 18و20حسن رود             ۱375۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱:٥۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه23/1/91

میلگرد8-18                   13950ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اردبیل23/1/91             13750ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد الیگودرز23/1/91

میلگرد8و10و12آجدارکلاف                  13650ریال

میلگرد8و10و12ساده                         14050ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور23/1/91              16100ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در تهران23/1/91              15600ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل23/1/91             15300ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت محصولات مفتولی۲3/۱/۹۱

 

سیم مفتول۱.۵                      ۱۴4۰۰ریال

سیم مفتول۲.۵                      ۱۴3۰۰ریال

اسید شور۲.۵                       ۱۴5۰۰ریال

سیم گالوانیزه۲.۵                   ۱۷۰۰۰ریال

شبکه مش۵*۵                     ۱69۰۰ریال

شبکه مش۸*۸                       ۱۶4۰۰ریال

رابیتس۴۵۰گرم                        109۰۰ریال

رابیتس۷۰۰گرم                        159۰۰ریال

رابیتس۸۰۰گرم                        ۱۸1۰۰ریال

رابیتس۹۰۰گرم                       ۱۹4۰۰ریال

رابیتس۱۰۰۰گرم                       ۲۰90۰ریال

 

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن آریان فولاد درب کارخانه23/1/91

تیرآهن16                   1895000ریال

تیرآهن18                2825000ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه23/1/91

میلگرد10                     13750ریال

میلگرد12و14                    13700ریال

میلگرد16و18و20               13650ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
قیمت بازار آزاد اصفهان
گروه : اقتصادی

 

 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
نوسان منفی میلگرد در فضای پر ابهام بازار
گروه : اقتصادی

با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها از رشد شدید قیمت میلگرد حکایت دارد، اما دیروز هم قیمت بازار آزاد نزدیک به یک درصد ارزان شد و نرخ نرمال آن به 1370 تا 1380 تومان رسید. تیرآهن در بعضی از سایزها افزایش داشت؛ به طوری که سایز 14 و 24 تا 2 هزار تومان در هر شاخه رشد کرد، اما تیرآهن سایز 20 و 22 به ترتیب 3 و 7 هزار تومان در هر شاخه افت نرخ را به ثبت رساند.

 

 

(آ)

 

[ ۱۳٩۱/۱/٢۳ ] [ ٩:٥۱ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد ذوب آهن درب کارخانه22/1/91

میلگرد16                                 13800ریال

میلگرد18و20و22و25                  13700ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱:۳٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اهواز درب کارخانه22/1/91

میلگرد14                       14000 ریال

میلگرد16                      13800ریال

میلگرد18و20و22و25          13700ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه22/1/91

میلگرد10              13750ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه22/1/91

میلگرد18-8                         13950ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه22/1/91

میلگرد8حسن رود                    14550ریال

میلگرد 10 حسن رود                 14000ریال

میلگرد12حسن رود                   ۱3950ریال

میلگرد14حسن رود                   ۱390۰ریال

میلگرد16حسن رود                 13850ریال

میلگرد 18و20حسن رود             ۱375۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن ذوب آهن22/1/91

 شاخه 14            1835000ریال

 شاخه 16          2235000ریال

 شاخه18           2835000ریال

شاخه20             382000ریال

شاخه22            4455000ریال

شاخه24            5225000ریال

شاخه27              6325000ریال

 

    

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن آریان فولاد22/1/91

تیرآهن16                    1880000ریال

تیرآهن18                     2780000ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در جچنوب کشور 22/1/91             16100ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی درتهران22/1/91             15600ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل22/1/91                 15300ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت محصولات مفتولی۲2/۱/۹۱

 

سیم مفتول۱.۵                      ۱۴4۰۰ریال

سیم مفتول۲.۵                      ۱۴3۰۰ریال

اسید شور۲.۵                       ۱۴5۰۰ریال

سیم گالوانیزه۲.۵                   ۱۷۰۰۰ریال

شبکه مش۵*۵                     ۱69۰۰ریال

شبکه مش۸*۸                       ۱۶4۰۰ریال

رابیتس۴۵۰گرم                        109۰۰ریال

رابیتس۷۰۰گرم                        159۰۰ریال

رابیتس۸۰۰گرم                        ۱۸1۰۰ریال

رابیتس۹۰۰گرم                       ۱۹4۰۰ریال

رابیتس۱۰۰۰گرم                       ۲۰90۰ریال

 

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ٩:٥٢ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
دلایل نوسان شدید قیمت آهن در اولین ماه سال
گروه : اقتصادی

معاملات بازار آهن در دومین هفته کاری خود در سال جدید با نوسان زیادی روبه‌رو شده؛ به طوری که میلگرد روزانه بین 10 تا 15 تومان نوسان نرخ را تجربه می‌کند و تیرآهن نیز در سایزهای نرمال تا 5 هزار تومان و در سایزهای سنگین تر تا 20 هزار تومان در هر شاخه روند مثبت یا منفی را به صورت لحظه‌ای تجربه می‌کند.

این نوسان‌ها که لحظه‌ای و بسیار پرشتاب است در حالی رخ می‌دهد که بیشتر پیش‌بینی‌هایی که سال گذشته از سوی فعالان و دست‌اندرکاران بازار مطرح می‌شد، نشان از فرآیند یک سویه و افزایشی قیمت‌ها داشت و افراد بسیار کمی پیش‌بینی کاهش یا ثبات قیمت‌ها را داشتند. با توجه به اینکه طبق اظهارات مطرح شده از سوی مقامات دولتی تلاش دولت در سال جدید بیشتر بر اتمام پروژه‌های عمرانی سال قبل است و از آنجا که فرآیند تقاضاها در سال جدید تاکنون روند آرامی داشته در نتیجه پیش‌بینی از آنچه در انتظار بازار فولاد است برای بیشتر معامله‌گران پیچیده شده؛ به خصوص که پیشنهادهایی که تاکنون برای افزایش حجم واردات شمش و تسهیل واردات این کالا مطرح شده نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از سوی دیگر واحدهای تولیدی در سال جدید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز در پیش رو دارند و تمامی این نکات بر ارزیابی‌های متفاوت از آینده بازار تاثیر گذار است.


دلایل نوسان شدید قیمت‌ها در سال جدید
در همین راستا رییس اتحادیه آهن‌فروشان نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تحولات چند روز اخیر بازار آهن، نوسان مثبت بازار آهن در این چند روز را رشد 30 تا 40 دلاری قیمت جهانی فولاد در هر تن دانسته و در مقابل کاهش قیمت‌ها را نیز که دیروز هم رخ داد، عدم کشش بازار و نبود تقاضای زیاد عنوان کرد.محمد آزاد خاطرنشان کرد: در سال جدید طرح‌های متعددی در بخش شمش فولاد راه اندازی خواهد شد و با توجه به اینکه سال گذشته سنگ آهن سیرجان نیز افتتاح شد و از آنجا که تقاضای زیادی نیز وجود ندارد، در نتیجه بعید به نظر می‌رسد که بازار با مشکل کمبود محصول نهایی مواجه شود حتی با در نظر گرفتن فاز بعدی مسکن مهر. اما این موضوع مشروط به این است که دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صنایع و واحدهای فولادی را در نظر گرفته و از افزایش شدید هزینه تولید واحدها جلوگیری کند و زمینه استفاده از سنگ آهن داخلی را فراهم کرده و در نهایت طرح‌های توسعه‌ای در بخش شمش نیز به نتیجه برسد.


فاز دوم هدفمندی مهم‌ترین دغدغه فولادی‌ها در سال 91
وی با تاکید بر اینکه در صورتی که در فاز دوم هدفمندی هزینه تولید واحدها افزایش پیدا کند شرایط برای بازار تغییر خواهد کرد، افزود: در نتیجه به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع بازار فولاد در سال جدید همین نکته است.وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که در سال جدید شمش واحدها تامین شود و با افزایش عرضه در مقابل تقاضا مواجه شویم، امکان صادرات وجود دارد یا خیر گفت: بهترین بازار‌هایی که در حال حاضر وجود دارد بازار افغانستان و عراق است و می‌توان به بهترین حالت ممکن از آن استفاده کرد.


احتیاط تجار در معاملات کارمزدی با فولادسازان
در همین حال وی در خصوص موضوع فعالیت کارمزدی واحدهای خصوصی در سال قبل و کاهش حضور آنها در رینگ فولاد بورس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته برخی از واحدها در انجام تعهدات خود کاستی‌های زیادی داشتند، تجار در حال حاضر با احتیاط بیشتری در این حوزه فعالیت می‌کنند و میزان تولید کارمزدی بسیار محدود شده است.وی در خصوص واردات شمش در حال حاضر و مشکلات آن گفت: در حال حاضر شمش در بنادر با قیمت 1150 تومان موجود است؛ اما تنها تفاوتی که نسبت به قبل دارد این است که این کالاها
ال سی(LC) ندارند و خریدها به صورت نقدی انجام می‌شود و با توجه به محدود بودن توان همه تجار و فولادسازان در خرید نقدی، تعداد کمتری می‌توانند در این بخش فعالیت کنند؛ اما بخش خصوصی در هر صورت برای بقای خود باید از این موقعیت استفاده کند.


جزئیات آهن و فولاد میلاد
رییس اتحادیه آهن‌فروشان در خصوص فعالیت شرکت آهن و فولاد میلاد نیز اعلام کرد که مشخصات و آدرس و شرح دیگر اقدامات این شرکت به احتمال زیاد تا پایان فروردین ماه از طریق روزنامه دنیای اقتصاد به اطلاع سهامداران خواهد رسید؛ ضمن اینکه مازاد وجوهی که سهامداران واریز کرده‌اند و در این مدت در حساب بانکی بلوکه شده که در حدود 10میلیارد تومان است، در قالب افزایش سرمایه ثبت خواهد شد.
وی در خصوص اینکه تعدادی از سرمایه‌گذاران برگه سهام تحویل نگرفته‌اند نیز اعلام کرد: این افراد می‌توانند با مراجعه به کارگزاری مپنا برگه سهام خود را دریافت کنند.

 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ٩:۱٩ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگردآریان فولاددرب کارخانه22  /1/91

میلگرد10                               13900ریال

میلگرد12و14                          13850ریال

میلگرد16و18                         13800ریال

میلگرد20                                13900ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٢ ] [ ۸:٤٥ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

تحلیلی بر بازار آهن در آینده

همانطور که مستحضرید عامل تعیین کننده قیمت  کالاها دربازار در سطح جهان به چند عامل بستگی دارد که مهمترین و معروفترین عوامل موثربرقیمت کالاهامیزان عرضه وتقاضای کالای مورد نظر در بازار میباشد که در کل دنیا مهمترین فاکتور در صعودی یا نزولی بودن نرخ کالاها محصوب میشود .اما به غیر از میزان عرضه وتقاضا مسایل دیگری همچون عوامل طبیعی ،عوامل سیاسی و..بیشترین تاثیر را برروی نرخ کالا میگذارد.حال با مقدمه ای کوتاه به مبحث قیمت آهن الات در کشور وتحلیل آن در مبحثی کوتاه میپردازیم.آنچیزی که اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان نخبه و صاحبنظر در بازار آهن  به آن اعتقاد دارند این است که بازار داخلی ما تاثیر زیادی از میزان عرضه وتقاضا رادر خود ندیده وفعلا این ذهنیت بازار ،حرف وحدیثهای سیاسی ،تحریمها  وبحران منطقه ای هست که قیمت ها را روبه بالا سوق میدهدچون تاکنون علی رغم عرضه فولادسازان تقاضای شدیدوعمده ای در بازار دیده نشده و اکثرخریداران تجاربودندکه آهن الات خریداری شده را روانه انبار کرده اند با این اوصاف اگر تقاضای زیادی هم به بازار وارد میشد با توجه به موجودی بالای انبارها وسرازیر شدن به بازار  تاثیر چشمگیری بر قیمتها نمیگذاشت ولی چرا قیمتها بانبود تقاضای زیاد بالا میرود؟ اولین عامل بالا رفت قیمتها در موقعیت کنونی بسته بودن دست تجار در وارد کردن مواد اولیه وخام ومخصوصا شمش ونبود موجودی کافی شمش در انبار فولادسازان وهمچنین نبود گشایش ارزی برخلاف وعده بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز تجار وفولادسازان جهت واردات مواد خام  میباشد که ذهنیت جامعه را به افزایش سوق میدهد.هچنین تحریم بانکهای کشور و کارشکنی چینیها که بزرگترین شریک تجاری کشورمان میباشد وعدم معامله ویا سختگیری در معامله با تجار ایرانی به دلیل ترس از تامین ارز ازسوی بانکهای ایرانی و تاکید بر معامله کالا به کالا به جای معامله کالا با دلار دست  به دست هم میدهد تا اگر مواد خامی هم خریداری شد با نرخ بالاتر به دست تولید کننده برسد و تولید کننده نیز به ناچار قیمت فروش خود را بالا خواهد برد.با این اوصاف پیش بینی میشود اگر در روز ۲۵ فروردین که مذاکرات ۵+۱با ایران خواهدبود اگر نتیجه مثبتی از دوطرف حاصل شود ویک مقدار از سختگیریها کاسته شود امید است که قیمت آهن آلات با توجه به مسایل و گشایش احتمالی حداقل ۱۰۰تومان ارزانتر شود  به این دلیل که احتمال قبول ال سی وگشایش اعتباری بیشتر میشود وتجار میتوانند با پیدا کردن روزنه ای به واردات مواد اولیه اقدام کنند .ولی اگراز آن مذاکرات  نتیجه خوبی حاصل نشودبا توجه به شروع فصل کار وسرازیر شدن خریدهای سنگین پروژها به بازار وبا لا رفتن تقاضا و ذهنیت موجود دربازار و احتمال کمبود عرضه ،افزایش قیمتها تا ۱۷۰۰ تومان دور از انتظار نیست وبا توجه به مسایل سیاسی و منطقه ای و همچنین افزایش قیمت جهانی فولاد در بهار وتابستان احتمالا میانگین قیمت تا مرداد ماه بر ۱۷۰۰تومان تکیه خواهدزد .

نویسنده:مهندس مهدی صمدی

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ٤:٥۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

تحلیلی بر بازار آهن در آینده

همانطور که مستحضرید عامل تعیین کننده قیمت  کالاها دربازار در سطح جهان به چند عامل بستگی دارد که مهمترین و معروفترین عوامل موثربرقیمت کالاهامیزان عرضه وتقاضای کالای مورد نظر در بازار میباشد که در کل دنیا مهمترین فاکتور در صعودی یا نزولی بودن نرخ کالاها محصوب میشود .اما به غیر از میزان عرضه وتقاضا مسایل دیگری همچون عوامل طبیعی ،عوامل سیاسی و..بیشترین تاثیر را برروی نرخ کالا میگذارد.حال با مقدمه ای کوتاه به مبحث قیمت آهن الات در کشور وتحلیل آن در مبحثی کوتاه میپردازیم.آنچیزی که اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان نخبه و صاحبنظر در بازار آهن  به آن اعتقاد دارند این است که بازار داخلی ما تاثیر زیادی از میزان عرضه وتقاضا رادر خود ندیده وفعلا این ذهنیت بازار ،حرف وحدیثهای سیاسی ،تحریمها  وبحران منطقه ای هست که قیمت ها را روبه بالا سوق میدهدچون تاکنون علی رغم عرضه فولادسازان تقاضای شدیدوعمده ای در بازار دیده نشده و اکثرخریداران تجاربودندکه آهن الات خریداری شده را روانه انبار کرده اند با این اوصاف اگر تقاضای زیادی هم به بازار وارد میشد با توجه به موجودی بالای انبارها وسرازیر شدن به بازار  تاثیر چشمگیری بر قیمتها نمیگذاشت ولی چرا قیمتها بانبود تقاضای زیاد بالا میرود؟ اولین عامل بالا رفت قیمتها در موقعیت کنونی بسته بودن دست تجار در وارد کردن مواد اولیه وخام ومخصوصا شمش ونبود موجودی کافی شمش در انبار فولادسازان وهمچنین نبود گشایش ارزی برخلاف وعده بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز تجار وفولادسازان جهت واردات مواد خام  میباشد که ذهنیت جامعه را به افزایش سوق میدهد.هچنین تحریم بانکهای کشور و کارشکنی چینیها که بزرگترین شریک تجاری کشورمان میباشد وعدم معامله ویا سختگیری در معامله با تجار ایرانی به دلیل ترس از تامین ارز ازسوی بانکهای ایرانی و تاکید بر معامله کالا به کالا به جای معامله کالا با دلار دست  به دست هم میدهد تا اگر مواد خامی هم خریداری شد با نرخ بالاتر به دست تولید کننده برسد و تولید کننده نیز به ناچار قیمت فروش خود را بالا خواهد برد.با این اوصاف پیش بینی میشود اگر در روز ۲۵ فروردین که مذاکرات ۵+۱با ایران خواهدبود اگر نتیجه مثبتی از دوطرف حاصل شود ویک مقدار از سختگیریها کاسته شود امید است که قیمت آهن آلات با توجه به مسایل و گشایش احتمالی حداقل ۱۰۰تومان ارزانتر شود  به این دلیل که احتمال قبول ال سی وگشایش اعتباری بیشتر میشود وتجار میتوانند با پیدا کردن روزنه ای به واردات مواد اولیه اقدام کنند .ولی اگراز آن مذاکرات  نتیجه خوبی حاصل نشودبا توجه به شروع فصل کار وسرازیر شدن خریدهای سنگین پروژها به بازار وبا لا رفتن تقاضا و ذهنیت موجود دربازار و احتمال کمبود عرضه ،افزایش قیمتها تا ۱۷۰۰ تومان دور از انتظار نیست وبا توجه به مسایل سیاسی و منطقه ای و همچنین افزایش قیمت جهانی فولاد در بهار وتابستان احتمالا میانگین قیمت تا مرداد ماه بر ۱۷۰۰تومان تکیه خواهدزد .

نویسنده:مهندس مهدی صمدی

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ٤:٥۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن اصفهان۲۱/۱/۹۱

تیرآهن۱۴                                    ۱۸۴۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۶                                    ۲۲۴۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۸                                  ۲۸۴۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۰                                    ۳۸۷۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۲                                     ۴۵۲۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۴                                       ۵۲۷۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۷                                      ۶۳۷۵۰۰۰ریال                                          

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱:٢۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگردالیگودرزدرب کارخانه21/1/91

میلگرد8و10و12کلاف آجدار            13900ریال

میلگرد8و10   ساده               14400ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه۲۱/1/91

میلگرد8حسن رود                      ۱۴۷۵۰ریال

میلگرد 10 حسن رود                  1۴۱۵0ریال

میلگرد12حسن رود                   ۱۴۱۰0ریال

میلگرد14حسن رود                   ۱۴۰۵۰ریال

میلگرد16حسن رود                 1۴۰۰۰ریال

میلگرد 18و20حسن رود             ۱۳۹۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور21/1/91                16100ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در تهران21/1/91         15600ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل21/1/91             15300ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت محصولات مفتولی۲۱/۱/۹۱

 

سیم مفتول۱.۵                      ۱۴۵۰۰ریال

سیم مفتول۲.۵                      ۱۴۴۰۰ریال

اسید شور۲.۵                       ۱۴۶۰۰ریال

سیم گالوانیزه۲.۵                   ۱۷۰۰۰ریال

شبکه مش۵*۵                     ۱۷۰۰۰ریال

شبکه مش۸*۸                       ۱۶۵۰۰ریال

رابیتس۴۵۰گرم                        ۱۱۰۰۰ریال

رابیتس۷۰۰گرم                        ۱۶۰۰۰ریال

رابیتس۸۰۰گرم                        ۱۸۲۰۰ریال

رابیتس۹۰۰گرم                       ۱۹۵۰۰ریال

رابیتس۱۰۰۰گرم                       ۲۱۰۰۰ریال

 

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد آریان فولاد۲۱/۱/۹۱

میلگرد۱۰                     ۱۴۰۰۰ریال

میلگرد۱۲.۱۴                      ۱۳۹۵۰ریال

میلگرد ۱۶.۱۸.۲۰                   ۱۳۹۰۰ریال           

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
آغاز معاملات مقاطع در بورس با کنترل قیمتها
گروه : آهن آلات

نگرانی از افزایش شدید قیمت‌ها در بورس باعث شد تا نخستین عرضه مقاطع با کنترل قیمتی مواجه شود از اینرو پس از رایزنی طولانی و چند ساعته در بورس، تنها با نوسان 2درصدی نرخ میلگرد و تیر ذوبی موافقت شد.

این موضوع در حالی رخ داد که روز شنبه بازار آزاد و به خصوص بازار تهران و اصفهان افزایش قیمت زیاد و یکباره‌ای را تجربه کرده بودند؛ به طوری که سطح قیمت میلگرد تا قبل از ظهر به 1400 تومان رسید و تیرآهن هم در تمامی سایزها حتی سایزهای سنگین پس از مدت‌ها ثبات با میانگین 10 هزار تومان رشد در هر شاخه روبه‌رو شد در نتیجه دیروز با وجود اینکه اصرار زیادی بر نگه داشته شدن قیمت‌های بورس وجود داشت بیشتر تجار بازار معتقد بودند که این تلاش تاثیری بر بازار آزاد نخواهد گذاشت کما اینکه دیروز پس از معاملات بورس روند صعودی بازار آزاد ادامه پیدا کرد و نرخ میلگرد نرمال در بازار آزاد تا قبل از ظهر به 1410 تومان رسید.


اگرچه تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد و حجم خریدها در سطح بالایی قرار ندارد و حتی حجم معاملات در بازار آزاد نیز روند صعودی زیادی از ابتدای سال جدید نداشته اما سخت‌تر شدن فعالیت تجار و واردکننده‌های شمش و کاهش تعداد بازیگران این بازار بر جو روانی بازار تاثیر گذار بوده است و روزانه بر شدت آن افزوده می‌شود. از اینرو به نظر می‌رسد بیش از آنکه نرخ شمش وارداتی اهمیت داشته باشد، حجم واردات آن است که این روزها در معادلات معامله‌گران نفوذ داشته است.


به گفته یکی از تجار بازار آهن با توجه به اینکه فروشنده‌های شمش نیاز به بازار ایران دارند، قیمت‌ها را بیش از حد بالا نمی‌برند و در واقع تصمیم‌گیری و در نهایت اقدام به واردات برای تجار است که سخت شده.
اگرچه نوسان نرخ محصولات فولادی در بازار تهران از ابتدای این هفته لحظه‌ای شده اما قیمت پیشنهادی شمش روند آرام‌تری دارد، گفته می‌شود میانگین قیمت شمش وارداتی به بازار تا روز گذشته در حدود 1140 تا 1150 تومان بوده از اینرو برخی با استناد به این قیمت‌ها نرخ 1400 تومانی برای میلگرد را منطقی می‌دانند، اما با توجه به تقاضا، آن را بیشتر هیجانی ارزیابی می‌کنند.
البته بعضی ارزیابی می‌کنند اگر نرخ پایه ذوب آهن نسبت به آخرین نرخ معامله شده در سال گذشته که 1140 تومان بوده کاهش پیدا نمی‌کرد احتمال اینکه با همین رشد محدود 2 درصدی هم موافقت نمی‌شد وجود داشت، البته سبد ترکیبی دیروز ترکیب میلگرد کمتری داشت، اما نرخ تیرآهن آن در بازار بالاتر است؛ در حالی که در سبد عرضه شده در سال قبل، میلگرد بیشتری در ترکیب آن قرار داشت، اما نرخ تیرآهن آن پایین‌تر بود.


با توجه به وضعیت بازار شمش طی روزهای اخیر ارزیابی‌های متفاوتی برای واردات شمش صورت گرفته از جمله معاملات تهاتری و خرید شمش از تجار توسط واحدهای دولتی به جای ورود مستقیم تولیدکننده‌ها به بازار واردات؛ اگرچه این مواد و روش‌های دیگری روزانه مطرح می‌شود، اما از نظر معامله‌گران بازارآهن تا زمانی که هر یک از این روش‌ها عملی نشود نمی‌توان آنها را در ارزیابی‌های بازار و قیمت‌های آینده در نظر گرفت.
در نهایت در معاملات دیروز بورس کالا، سبد مخلوط ذوب آهن عرضه شد که 6 هزار و 890 تن از آن با نرخ 1132 تومان معامله شد این کالا با نرخ پایه 1110 تومان عرضه شده و زمان تحویل آن نیز 30 اردیبهشت‌ماه بود.
عرضه شمش فولاد خوزستان نیز دیروز با نرخ سال قبل (999 تومان) 5 هزارو 780 تن برای تحویل 30 اردیبهشت ثبت شد. تیرآهن جهان فولاد غرب نیز با نرخ یک هزار و 90 تومان 1000 تن معامله شد. تحویل این کالا هم پایان اردیبهشت‌ماه بود.

 

منبع خبر: دنیای اقتصاد

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

[ ۱۳٩۱/۱/٢۱ ] [ ٩:٤٠ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرآهن ذوب اصفهان20/1/91

شاخه14                                     1865000ریال

شاخه16                                      2265000ریال

شاخه18                                      2865000ریال

شاخه20                                     3875000ریال

شاخه22                                      4525000ریال

شاخه24                                      5275000ریال

 

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد اصفهان20/1/91

میلگرد16آجدار                              13800ریال

میلگرد آجدار18.20.22.25              13600ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد قزوین20/1/91

 میلگرد8آجدار                                14000ریال

میلگرد8شاخه                                 13900ریال

میلگرد10و12و14و16  آجدار               13800ریال                     

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱:٥٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور20/1/91       16000ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در تهران20/1/91            15500ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱:٤٢ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل20/1/91              15200ریال می باشد

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه۲۰/1/91

میلگرد8حسن رود                      ۱۴۷۰۰ریال

میلگرد 10 حسن رود                  1۴۲۰0ریال

میلگرد12حسن رود                   ۱۴۱00ریال

میلگرد14حسن رود                   ۱۴۰۰ریال

میلگرد16حسن رود                1۳۹۵۰ریال

میلگرد 18و20حسن رود            ۱۳۹۰۰ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]

قیمت میلگرد الیگودرز20/1/91

میلگرد کلاف آجدار 8و10و12             13900ریال

میلگرد ساده8و10                          14350ریال

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
میلگرد به 1400 تومان نزدیک شد
گروه : اقتصادی

عدم پیشنهاد فروش کالا از سوی برخی تجار و بازارسازی معامله‌گران باعث شد نرخ میلگرد در بازار تهران به 1370 تومان برسد و تیرآهن نرمال هم با رشد 7 هزار تومان در هر شاخه روبه‌رو شد. سایز 20 و 27 تیرآهن نوسان بیشتری داشت؛ به طوری که به ترتیب 21 و 39 هزار تومان در هر شاخه بالاتر اعلام شد. سایز 24 تیرآهن در هر شاخه 10 هزار تومان و سایز 22 هم 8 هزار تومان گران تر از هفته قبل معامله شد.

 

 

(آ)

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
قیمتهای میلگرد آریان فولاد
نام محصولسایز محصولقیمتقیمت دیروزدرصد تغییرنمودارتاریخساعت
میلگرد 12-A2 13,650 13,650 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 12نرمال 11,550 11,550 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 14 13,600 13,600 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 14نرمال 8,600 8,600 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 16 13,550 13,550 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 16نرمال 8,600 8,600 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 18 13,550 13,550 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 18 نرمال 11,250 11,250 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 20-A2 13,550 13,550 0 1391/1/20 10:28 AM
میلگرد 20نرمال 11,250 11,250 0 1391/1/20 10:28 AM

[ ۱۳٩۱/۱/٢٠ ] [ ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تماس با ما04533638901
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب