قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران

قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران

 

ردیف سایز حالت وزن تسویه محل  تحویل قیمت  امروز
قیمت  دیروز
1 14 دوازده  متری - - - 3355000 3385000 2 16 دوازده  متری
-   4055000 4205000 3 18 دوازده  متری -
- - 4365000
-15600 4 20 دوازده  متری شاخه
- - 6465000
-18400 5 22 دوازده  متری شاخه - - 8465000
-17500 6 24 12متری شاخه - - 9975000
-17500 6 27 ذوبی 12متری شاخه - 11875000

/ 0 نظر / 10 بازدید