میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگرد ذوب آهن  اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 16 شاخه a3 20400 - - 2 18 شاخه a3 -20400 - - 3 20 شاخه a3 -20400 - 20030
4 22 شاخه a3 -20400 - - 5 25 شاخه a3 -20400 - - 6 32 شاخه a3 -20400 - -

/ 0 نظر / 8 بازدید