میلگرد البرز فروش ندارد

میلگرد البرز فروش نداردردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت 1 12 شاخه a3 - - - 2 14 شاخه  آجدار a3 - - - 3 16 شاخه  آجدار a3 - - - 4 18 شاخه  آجدار a3 - - -
/ 0 نظر / 10 بازدید