میلگردحسن رود

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 8 شاخه a2 21350 22730 -پول پیش
2 10 شاخه a2 21150 22380 - 3 12 شاخه a2 20950
22230   4 14 شاخه a2 20850 21730 - 5 16 شاخه a2 20800 21730 - 6 18-20 شاخه a2 20700 21630 -
/ 0 نظر / 2 بازدید