قیمت ورق st 52

قیمت ورق st 52

 

ردیف سایز ابعاد عر ض قیمت  امروز قیمت  دیروز ترخیص 1 ۶ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 20000 18900 اصفهان 2 ۸ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 20000 18900 اصفهان 3 ۱۰ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 20000 18900 اصفهان
4 ۱۲ شیت 150.125 20000 18900 اصفهان 5 ۱۵ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 20000 18900 اصفهان 6 3&4 شیت -150.125  

/ 0 نظر / 2 بازدید