میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگرد ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات 1 16 شاخه a3 20000 -20400 - 2 18 شاخه a3 20000 -20400 - 3 20 شاخه a3 20000 -20400 20030
4 22 شاخه a3 20000 -20400 - 5 25 شاخه a3 20000 -20400 - 6 32 شاخه a3 20000 -20400

/ 0 نظر / 4 بازدید