قیمت ورق st 37

قیمت ورق st 37

 


ردیف سایز ابعاد عر ض قیمت  امروز قیمت  دیروز ترخیص 1 ۶ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 19000 17900 اصفهان 2 ۸ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 19000 17900 اصفهان 3 ۱۰ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 19000 17900 اصفهان
4 ۱۲ شیت 150.125 19000 17900 اصفهان 5 ۱۵ شیت ۱۲۵/۱۵۰ 19000 17900 اصفهان 6 3&4 شیت -150.125

/ 0 نظر / 2 بازدید