میلگردحسن رود

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 8 شاخه a2 21930 22730 -پول پیش
2 10 شاخه a2 21730 22380 - 3 12 شاخه a2 21580
22230   4 14 شاخه a2 21380 21730 - 5 16 شاخه a2 21330 21730 - 6 18-20 شاخه a2 21230 21630 -
/ 0 نظر / 10 بازدید