میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگرد ذوب آهن  اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز تغییرات 1 16 شاخه a3 21300 20030 - 2 18 شاخه a3 21300 20030 - 3 20 شاخه a3 21300   20030
4 22 شاخه a3 21300 20030 - 5 25 شاخه a3 21300 20030 - 6 32 شاخه a3 21300 20030 -

/ 0 نظر / 11 بازدید