قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

 

ردیف سایز ضخامت استاندارد قیمت  امروز قیمت دیروز رنگ 1 1000 0.4-0.25 - - - -
2 1250 0.4-0.25 - - - -
3 1250 0.50 - - - -
4 1250 -0.50 رول 41300 42330 آبی
5 1250 0.50- رول 43430 44130 قرمز 6 1250 0.50 رول - 43500 نارنجی 7 1250 0.50 رول 41500 41800 سفید 8 1250 0.9 -   -
- 9 1250 1 - - - - 10 1250 1.25 - - - - 11 1250 1.50 - - - -

/ 0 نظر / 13 بازدید